Skip to main content
 

Disclaimer Onsz

WELKOM OP DE WEBSITE
De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Onsz Restaurant. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

INHOUD WEBSITE
Alle informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot software, teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code, (de ‘content’) die zich op de website van Onsz Restaurant bevinden, worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden en dienen niet te worden geïnterpreteerd als een commerciële aanbieding, een licentie of een advies-, vertrouwens- of professionele relatie tussen u en Onsz Restaurant.

AANSPRAKELIJKHEID
Onsz Restaurant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

AUTEURSRECHT E.D.
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden en geluiden, behoren toe aan Onsz Restaurant of haar licentiegevers.
Deze website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, er gebruiksrechten op te verlenen, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website. U mag deze website gebruiken mits u Onsz Restaurant garandeert dat u deze website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onsz Restaurant is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

LINKS VAN EN NAAR SITES VAN DERDEN
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Onsz Restaurant worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Onsz Restaurant heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat Onsz Restaurant links naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Onsz Restaurant van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onsz Restaurant is het niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van de website van Onsz Restaurant te creëren, en u onderkent dat het koppelen van de website van Onsz Restaurant aan andere websites (‘framing’) of soortgelijke handelingen verboden zijn.

WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Onsz Restaurant behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de gebruiksvoorwaarden regelmatig door te lezen.

Cookies & Privacy

Klik op onderstaande knop voor onze privacyverklaring. (PDF)

Privacyverklaring (PDF)